Interim Management & Advies

Björn Steen interim-verander, procesmanager en adviseur

Met behulp van mijn creativiteit bedenk en implementeer ik vernieuwende inzichten, efficiencyvoorstellen ten aanzien van projecten, bedrijfsvoering en proces. Ik heb ervaren dat ondersteunende en processen cruciaal zijn voor de continuïteit van zorg, het onderzoek en onderwijs. Als deze goed lopen, dragen ze enorm bij aan de professionaliteit en de identiteit van een veranderende organisatie. Mede dankzij een naadloze ondersteuning vanuit de bedrijfsvoering kunnen professionals hun vleugels uitslaan.

Mijn Drive

“Ik draag bij aan het vergroten van de samenwerking. Kenmerkend voor mij is een mensgerichte stijl; open, direct, zakelijk en betrokken. Ik maak graag zaken binnen organisaties zichtbaar en bespreekbaar, begeleid en stimuleer medewerkers om verbeteringen in de praktijk samen vorm te geven. Ik ben sterk in analyse en het verkrijgen van draagvlak onder alle betrokkenen.

“Ik werk graag samen met mensen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek- en onderwijsproces met als doel hen nog krachtiger in positie te brengen. Daarbij vind ik het altijd een grote uitdaging om mensen positief en efficiënt met elkaar te laten samenwerken.”

Werkervaring

“Ik heb ruime ervaring als lijn-, verander- en projectmanager op het gebied van resultaatgerichte bedrijfsvoering in professionele organisaties zoals researchinstellingen, gezondheidszorg, laboratoria en onderwijs. Ik heb een coachende, enthousiasmerende stijl, een goed oog voor detail die essentieel zijn voor de grotere lijnen. Het resultaat is een soepele, geïntegreerde omgeving welke als ondersteunend ervaren wordt.

Onze opdrachtgevers